+6010-984 3511 admin@dramatic.com.my

第十二届剧艺研究班 2014-2015

第12届剧艺研究班学员: 曾华月 Moon Chan、张慧仪 Chong Wei Yee、林绮雯 Qi Wen、卢彩云 Eda Loo、袁俪轩 LiXuan Yan、苏爱然 Soh Ai Lan、郑立靖 Parami Lih Jing 、郑薇群 Zheng Wei Qun、范心莹 Daphne Fam、徐玉萍 Kitty Geok Ping See、张桦荣 Augustine Chong Wah Yoong、林求娥 Lim Sew Goh、吴靖曦 Jaslyn Ng J X、詹雪珍 Yuki Chiam、余志坚 Zhi Jian Yu。

剧艺研究会第十二届戏剧班自2014年6月8日开课至9月份,经过三个月的肢体伸展课、语音及台词表达初级课与表演技巧基础课,学员们于9月20日进行第一次的室内汇报演出《舞月》。

日期:2014年9月20日
时间:8.30pm
地点:剧艺文化实验剧场

编导:谭小虹 Tammi Tam
编舞:吴靖曦 Jaslyn Ng J X
现场配乐:吴靖曦 Jaslyn Ng J X、范心莹 Daphne Fam
排演组:欧阳兆龙 Au Yong S L 、黄雪丽 Wong Shirley
演员:
曾华月 Moon Chan、
张慧仪 Chong Wei Yee、
林绮雯 Qi Wen、
卢彩云 Eda Loo、
袁俪轩 LiXuan Yan、
苏爱然 Soh Ai Lan、
郑立靖 Parami Lih Jing 、
郑薇群 Zheng Wei Qun、
范心莹 Daphne Fam、
徐玉萍 Kitty Geok Ping See、
张桦荣 Augustine Chong Wah Yoong、
林求娥 Lim Sew Goh、
吴靖曦 Jaslyn Ng J X、
詹雪珍 Yuki Chiam、
余志坚 Zhi Jian Yu。

第12届剧艺研究班结业演出《地贫陷》GO TO HELL

演出日期 / Date & Time : 
2015年6月26日 (Friday 8.30pm)
2015年6月27日 (Saturday 3pm & 8.30pm)
2015年6月28日 (Sunday 3pm)

演出地点 / Venue :
Dpac (Damansara Performing Arts Centre P.J.)

*特别场《为尼泊尔山区——赈灾 • 家园重建》义演
2015年6月28日 (Sunday 8pm)

​监制 :黄翠凤 Ng Chooi Hong
制作人 :谭小虹 Tammi Tam
舞台监督:黄伟福 Ng Wei Hock
音樂設計 :王冠庭 Kenneth Wong 
舞台設計 :叶准准 Zun Yap 
燈光設計 :黄伟福 Ng Wei Hock
服裝設計 :张顺伟 Chong Soon Wai
影像/平面設計 :陈文耀 Chan Man Yew
造型设计 :胡培昇 Stephen Foo Pay Sing

编剧 / 导演:叶准准导演 Zun Yap
(导演简介:作品风格以奇幻跳格见称, 喜欢凸显不合逻辑的现实,着迷描绘误会中的幽默,热衷表达虚伪里的趣味。原创舞台作品有《反锁7号房》、《来不及做的爱》、《我的桃花源》、《集体信幻想》、《生态不亦乐乎》、《破天荒》。)

​演员阵容:

(全力护航的嘉宾演员)
William Yap 叶伟良
Au Yong SL 欧阳兆龙
Gwen Yap 叶慧君
Scott Leong 梁康偉
Sam Shum 覃世强
Lee Sing Kok 李成国
Annie Pang 冯增鸾

(第12届剧艺研究班演员)
Augustine Chong Wah Yoong 张桦荣
Chong Wei Yee 张慧仪
Daphne Fam Sin Ying 范心莹 
Jaslyn Ng Jing Xi 吴靖曦
Lim Sew Goh 林求娥
Moon Chan 曾华月
Parami Tay Lih Jing 郑立靖
See Geok Ping Kitty 徐玉萍
Tee Wei Ching 郑薇群
Yan Li Xuan 袁俪轩
Yuki Chiam 詹雪珍
Soh Ai Lan 苏爱然